Werkschoenen Werkkostenregeling

Binnenkort is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht. Dit brengt een hoop administratieve wijzigingen met zich mee. Wat betekent de werkkostenregeling voor uw bedrijf op het gebied van de verstrekking van werkschoenen en werkkleding? Hieronder hebben we geprobeerd e.e.a. uiteen te zetten: