woensdag 06 januari 2016 | Werkkleding

Werkkleding & werkschoenen Werkkostenregeling


Binnenkort is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht. Dit brengt een hoop administratieve wijzigingen met zich mee. Wat betekent de werkkostenregeling voor uw bedrijf op het gebied van de verstrekking van werkschoenen en werkkleding? Hieronder hebben we geprobeerd e.e.a. uiteen te zetten:

Voor de werkkostenregeling is al hetgeen u als werkgever aan u werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt voor het werk, loon. Om te voorkomen dat de waarde van de goederen en hulpmiddelen die op de werkplek ter beschikking worden gesteld onder de heffing van de werkkosten regeling vallen (fiscaal gezien in de vrije ruimte van de WKR vallen), is er door de wetgever een aantal voorzieningen op Nihil gewaardeerd; de zogeheten nihil waarderingen. Alles wat onder deze Nihil waarderingen valt kan dus vrij ter beschikking worden gesteld.

Er zijn verschillende nihil waarderingen in de wet opgenomen, waaronder: - Arbovoorzieningen op de werkplek, en meer in het bijzonder, Werkkleding.

Wat kunt u met werkkleding doen volgens de fiscus?

 • Verstrekken (werknemer wordt eigenaar – Belast als loon)
 • Vergoeden (werknemer is eigenaar – Belast als loon)
 • Ter beschikking stellen (u als werkgever blijft eigenaar – Mogelijk onbelast)

Bij het verstrekken en vergoeden van de werkkleding dient de waarde hiervan te worden aangemerkt als loon. Hierover is dus loonbelasting verschuldigd. Bij het ter beschikking stellen van werkkleding hoeft dit niet het geval te zijn. Zie hiervoor de uitleg hieronder.

Wat is werkkleding volgens de fiscus?

 • Kleding die aan één of meerdere van de volgende voorwaarden voldoet:
 1. Kleding die (nagenoeg) alleen geschikt is om tijdens het werk te dragen.
 2. Kleding die voorzien is van een of meerdere, duidelijk zichtbare en leesbare, logo’s van de werkgever met een minimale totale oppervlakte van 70 vierkante centimeter.
 3. De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.
 4. De kleding wordt beschikbaar gesteld omdat de arbowet dit voorschrijft, zoals werkschoenen.

Voor de werkschoenen (zoals hierboven omschreven) gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. U als werkgever heeft een arboplan.
 2. De verstrekking van de schoenen gebeurt in het kader van dit arboplan.
 3. De schoenen worden vooral tijdens het werk gedragen.
 4. De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Conclusie:

Wanneer de werkkleding (en de verstrekking van de werkschoenen) aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoen wordt de ter beschikking stelling hiervan aangemerkt als nihil waardering en valt dus niet onder de heffing van of in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Heeft u nog vragen of wilt u advies inzake uw werkkleding, werkschoenen en de werkkostenregeling? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op